A
! !!! UWAGA od 01.04.2015. obowiązuje nowy urzędowy druk skierowań na badania profilaktyczne !!! Skierowanie wystawia się w dwóch egzemplarzach - jeden dla pracownika jak dotychczas, drugi zostaje w aktach firmy!
Druk dostępny jest w internecie. Poniżej podano adres internetowy ze wzorem nowego skierowania